Upravljanje objektima: Ključ za očuvanje vrijednosti nekretnina

Bager čisti snijeg

Upravljanje objektima, poznato kao Facility Management ili upravljanje resursima i uslugama, predstavlja esencijalnu uslugu na tržištu nekretnina. Nažalost, često se ne daje prava vrijednost ovoj usluzi, iako njena pravilna primjena direktno utječe na očuvanje vrijednosti nekretnine.

Zašto je upravljanje objektima važno?

Iz perspektive vlasnika nekretnine, upravljanje objektima nije samo održavanje u funkcionalnom smislu, već i očuvanje financijske vrijednosti imovine. S obzirom na prirodnu eroziju vrijednosti koju nekretnine doživljavaju s vremenom, pristup upravljanju objektima sa vizijom i strategijom postaje nužnost.

U okviru upravljanja objektima razlikujemo dva ključna podprocesa:

  • Tehničko upravljanje: Ovaj segment uključuje tehničko održavanje i upravljanje, što podrazumijeva inspekcije, preventivno održavanje i interventno održavanje.
  • Infrastrukturno upravljanje: Fokusira se na vanjsko i unutrašnje čišćenje, zaštitu, hortikulturu, zimsku službu, mjere zaštite od štetočina, te odvoz i zbrinjavanje otpada.

Nekretnine, poput poslovnih zgrada, s vremenom pokazuju znakove fizičkog starenja. Da bi se ovaj proces što više usporio, potrebno je pristupiti održavanju s vizijom i planom, koji ne obuhvataju samo popravke opreme, već i predviđanje potencijalnih rizika kako bi se izbjegli neželjeni troškovi i oštećenja.

Globalni trendovi i naša regija

Na globalnom nivou, upravljanje objektima je prepoznato kao ključna usluga. Srećom, i u regionu raste svijest o važnosti ove discipline. Sve više vlasnika poslovnih nekretnina odlučuje se za saradnju s profesionalnim i stručnim kompanijama koje se bave upravljanjem objektima.

Jedno je jasno: Upravljanje objektima nije samo održavanje, već strateško planiranje koje osigurava optimalnu funkcionalnost i vrijednost nekretnine. U današnjem dinamičnom tržištu nekretnina, upravljanje objektima postaje nužnost za svakog ozbiljnog vlasnika ili investitora.