Impressum

EDGE d.o.o

Sjedište

Bulevar Meše Selimovića br. 17a

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 549 535

webstranica: www.edge-res.ba

e-mail: info@edge-res.ba

Identifikacijski broj (ID broj)

4202522510005